Retourneren

Let op, retourneren van noodseinmiddelen is niet mogelijk via postpakket! Onze producten worden met uitermate hoge zorgvuldigheid en bescherming naar u verzonden.

Retourneren per pakketpost wordt niet geaccepteerd danwel in behandeling genomen. Communicatie hierover is helaas niet mogelijk.

Retourneren per post niet mogelijk

Het is niet mogelijk om uw bestelling naar ons te retourneren door middel van een pakketdienst service. Dit geldt voor alle noodseinmiddelen. Noodseinmiddelen zijn alle soorten fakkels; rookfakkels, vuurfakkelsrookpotten en poederblussers.

Onze producten worden met uitermate hoge zorgvuldigheid en bescherming verzonden. Hiervoor hanteren wij de ADR wetgeving welke Europees zijn vastgesteld.

Wij kunnen niet garanderen dat een retourzending op de juiste wijze naar ons retour verzonden wordt. Om deze reden is het niet mogelijk om uw bestelling te retourneren per post. Dit geldt ook voor een vertraagde levering door fakkelkopen.nl en/of vervoerder. Onder geen beding is retourneren mogelijk behalve op locatie.

Retourneren op locatie wel mogelijk

Uiteraard bieden wij wel de mogelijkheid om uw bestelling te retourneren of te ruilen bij ons op locatie in Emmen binnen 14 dagen na ontvangst.

Retourmogelijkheden voor producten welke niet valt onder noodseinmiddelen
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Bij ons is dit zo, omdat wij zo de kosten van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij willen natuurlijk niet dat bij alle producten de retourkosten wordt doorberekend. Wanneer een foutief product is verstuurd of deze beschadigd aankomt zal de goedkoopste mogelijkheid van verzenden vergoed worden.

Retourneren indien mogelijk in originele verpakking. Zorg voor een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en zorg er bovendien voor dat dit onbeschadigd is. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Productstatus
Mocht het product beschadigd zijn, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg. Indien uw bestelde producten ongebruikt en onbeschadigd zijn zullen wij uw retournering op de juiste wijze afhandelen en het bedrag terugstorten op uw rekening.

Retourformulier formulier downloaden (PDF). U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Bestelwaarde komt onder de 75 euro?
Als u iets retour stuurt waardoor de bestelwaarde onder de 75 euro (het drempelbedrag voor gratis verzending) uitkomt zal de verzendkosten (7,99 euro) worden verrekend met de retourzending.
Voorbeeld: u besteld voor 80 euro. U stuurt iets retour van deze bestelling waardoor het aankoopbedrag uitkomt op 65 euro. Ofwel, u stuurt iets terug van 15 euro. De bestelwaarde komt onder de 75 euro en zal er 7,99 euro kosten worden gerekend. U krijgt dan 7,01 (15,00 euro minus 7,99) teruggestort.

Ons bezoek- en retouradres
Fakkelkopen.nl, Hoofdstraat 85, 7811EH Emmen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.