Retourneren

Retourmogelijkheden
Retourneren indien mogelijk in originele verpakking. Zorg voor een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product en zorg er bovendien voor dat dit onbeschadigd is. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retourformulier formulier downloaden (PDF)

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Bij ons is dit zo, omdat wij zo de kosten van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij willen natuurlijk niet dat bij alle producten de retourkosten wordt doorberekend. Wanneer een foutief product is verstuurd of deze beschadigd aankomt zal de goedkoopste mogelijkheid van verzenden vergoed worden.

Bestelwaarde komt onder de 75 euro?
Als u iets retour stuurt waardoor de bestelwaarde onder de 75 euro (het drempelbedrag voor gratis verzending) uitkomt zal de verzendkosten (7,99 euro) worden verrekend met de retourzending.
Voorbeeld: u besteld voor 80 euro. U stuurt iets retour van deze bestelling waardoor het aankoopbedrag uitkomt op 65 euro. Ofwel, u stuurt iets terug van 15 euro. De bestelwaarde komt onder de 75 euro en zal er 7,99 euro kosten worden gerekend. U krijgt dan 7,01 (15,00 euro minus 7,99) teruggestort.

Ons retouradres
FakkelKopen.nl, Hoofdstraat 85, 7811 EH Emmen

Retourformulier formulier downloaden (PDF)

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.