Veelgestelde vragen

Zijn onze producten toegestaan voor vermaak?
Nee. De producten op deze website vallen onder noodseinmiddelen en bedoeld om de aandacht van de autoriteiten te trekken in bepaalde (nood)situaties in de scheepsvaart. Voorbeelden van noodseinmiddelen zijn; rookpotten– en fakkels, handfakkels (handstakels). Artikel 5 Regeling overige Pyrotechnische Artikelen (ROPA) mogen alleen voor dat doel gebruikt worden! Het is niet toegestaan om deze producten te gebruiken ter vermaak.

 • Alle producten zijn alleen geschikt voor 18 jaar of ouder
 • Niet in een gesloten ruimte gebruiken
 • Draag veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril
 • Produceert dichte rook
 • Rook niet inademen
 • Houdt rekenschap met de windrichting
 • Buiten bereik en zicht van kinderen en dieren houden
 • Alleen voor noodgevallen
 • Indien beschadigd of gedeukt niet gebruiken
 • Niet demonteren
 • Uit de buurt van warmtebron houden
 • Niet gebruiken na de vervaldatum

Bijsluiter noodseinmiddelen downloaden (PDF) en zie instructievideo’s op Youtube.

Alle foto’s en video’s op deze website dient ter indicatie, illustratie of uitwerking van het product. Dit zijn professionals en betekent niet dat u de producten op dezelfde wijze in gebruik kan nemen.

Hoewel ernaar is gestreefd de informatie op deze website volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. Gebruik van alle producten op deze website zijn voor eigen risico.